Archive for November 2018

Fødselsdagstæsk resultat af muslimsk taberkultur: Radio24Syv undlader at konkludere det åbenlyse!

Radio24Syv viser, at de også med den nye islamofile nyhedschef Kristoffer Eriksen fortier taberreligionen islams og dens medfølgende taberkulturs utroligt negative påvirkning af Danmark.

Det åbenbart blandt skole- og gymnasieelever efterhånden udbredte ritual “Fødselsdagstæsk” har nu fået dækning af Radio24Syv. Ritualet går ud på, at et fødselsdagsbarn på sin fødselsdag bliver slået og sparket af sine venner/bekendte/klassekammerater i samme antal sekunder, som fødselsdagsbarnets alder.

Det fremgår direkte af historien i Radio24Syv Morgen (22.11.2018), at ritualet “Fødselsdagstæsk” stammer fra Snapchatbrugeren “DKGhetto”, som er en taberbruger, der styres af kriminelle samfundstabere. Måske ikke urimeligt at antage, at det er kriminelle samfundstabere, der er muslimer.

Man kan ligefrem svagt høre lidt muslimsk tabersprog i et afspillet klip.

Alligevel undlader Radio24Syv at komme med den åbenlyse perspektivering og konklusion, at dette ritual, som stammer fra en muslimsk Snapchat-bruger, naturligvis er et eksempel på islams påvirkning af den danske ungdom.

I islam og i muslimsk kultur er vold et anerkendt kommunikationsmiddel og vigtigt redskab i menneskelige relationer. Sammen med verbal ydmygelse og seksuel krænkelse udgør det vigtige værktøjer i den æreskultur, der karakteriserer de fleste muslimske og især alle arabiske taberkulturer. Det er en så indgroet del af kulturen, at vold også er noget sjovt. Ligesom dansk ironi er en vigtig del af dansk kommunikation, så er “vold for sjov” en vigtig del af muslimsk kultur.

Problemet er, at vold for sjov ikke er en del af dansk kultur og heller aldrig må blive det. Det faktum undlader Radio24Syv at nævne, ligesom man helt absurd ikke nævner, at tabermuslimer står bag udbredelsen af dette forfærdelige og afskyelige ritual.

Den islamofile og meget unge nyhedschef Kristoffer Eriksen skal skamme sig. Problemet er, at han ikke kender til skam (egentlig mærkeligt for en person, der elsker islam så meget) og formentlig stadig er i gang med at sørge over, at en forhenværende bandeleder og dybt kriminel voldsmand mødte sin skæbne.

Det multikulturelle samfund vil aldrig nogensinde være harmonisk eller funktionelt

Der er nogle, der påstår, at Danmark allerede er et multikulturelt samfund.

Det mener jeg ikke, da vi stadig er en stor majoritet af etniske danskere.

Det er imidlertid vigtigt at forklare, hvorfor det multikulturelle samfund aldrig kan være harmonisk eller funktionelt.

Det forklarer Jordan Petersen meget fint i dette interview fra 30. oktober 2018.

Forklaringen er enkel: vi har allerede et eksempel på et multikulturelt samfund: det er hele verden.

Det multikulturelle samfund fungerer utroligt dårligt, fordi der hele tiden fx er krige. Især er der krige mellem folk, der har forskellig kultur.

Hele grundlaget for at kunne fungere sammen er, at man spiller efter de samme regler. Det gør man ikke, hvis man er fra forskellige kulturer. Så spiller man med forskellige regler. Det er dømt til at ende i katastrofe.

Det er præcis, hvad vi ser i Danmark i disse år. Mange personer fra æreskulturer spiller med deres regler: hent alle brødre og fætre og overfald den person, som du har en konflikt med.

Det er ikke danskernes regler.

Jordan Petersen forklarer, at multikulturalisme er den idé, at en masse kultur kan placeres på samme sted uden nogen overordnet struktur eller noget fælles bærende fundament.

Østjyllands Politi lyver for pressen og krænker grundlovens § 79 om forsamlignsfrihed

I begyndelsen af oktober 2018 ønskede Stram Kurs (igen) at demonstrere i Aarhus Vest, som reelt er en stor ghetto, hvor politiet ikke tør komme. Det blev (igen) nægtet af Østjyllands Politi.

Imidlertid var de så dumme, at de udtalte til pressen, at Stram Kurs skam gerne måtte demonstrere i Aarhus Vest, hvis blot politiet fik bedre varsel.

Det vidste jeg naturligvis godt var løgn, men jeg ville gerne lade det komme an på en prøve. Så den 8. oktober 2018 anmeldte Stram Kurs en ny demonstration i Aarhus Vest.

Derefter gik der 3 uger, hvor der intet skete. Det skyldes naturligvis, at Østjyllands Politi vil vente til sidste øjeblik med at flytte demonstrationen, så Stram Kurs har mindre tid til at træffe modforanstaltninger. Typisk adfærd fra en kriminel myndighed.

Det var ganske rigtigt også, hvad der skete.

Den 29. oktober 2018 kom der et brev om partshøring, hvoraf fremgik, at de ville flytte demonstrationen, fordi de intet magter.

Jeg aflyste demonstrationen, da det åbenbart ved budskabet, der var problemet.

Jeg anmeldte en ny demonstration med temaet “Demonstration for etnisk mangfoldighed”. Som det fremgår af nedenstående afgørelse, så er budskabet åbenbart ligegyldigt. Stram Kurs må ikke demonstrere i Aarhus Vest uanset budskabet.