Østjyllands Politi lyver for pressen og krænker grundlovens § 79 om forsamlignsfrihed

I begyndelsen af oktober 2018 ønskede Stram Kurs (igen) at demonstrere i Aarhus Vest, som reelt er en stor ghetto, hvor politiet ikke tør komme. Det blev (igen) nægtet af Østjyllands Politi.

Imidlertid var de så dumme, at de udtalte til pressen, at Stram Kurs skam gerne måtte demonstrere i Aarhus Vest, hvis blot politiet fik bedre varsel.

Det vidste jeg naturligvis godt var løgn, men jeg ville gerne lade det komme an på en prøve. Så den 8. oktober 2018 anmeldte Stram Kurs en ny demonstration i Aarhus Vest.

Derefter gik der 3 uger, hvor der intet skete. Det skyldes naturligvis, at Østjyllands Politi vil vente til sidste øjeblik med at flytte demonstrationen, så Stram Kurs har mindre tid til at træffe modforanstaltninger. Typisk adfærd fra en kriminel myndighed.

Det var ganske rigtigt også, hvad der skete.

Den 29. oktober 2018 kom der et brev om partshøring, hvoraf fremgik, at de ville flytte demonstrationen, fordi de intet magter.

Jeg aflyste demonstrationen, da det åbenbart ved budskabet, der var problemet.

Jeg anmeldte en ny demonstration med temaet “Demonstration for etnisk mangfoldighed”. Som det fremgår af nedenstående afgørelse, så er budskabet åbenbart ligegyldigt. Stram Kurs må ikke demonstrere i Aarhus Vest uanset budskabet.

Comments are closed.

%d bloggers like this: